VISION CONSTRUCTION
Jarosław Pudło
ul. Spacerowa 40, 33-113 Zbylitowska Góra
tel.:  608 044 873
fax :  14 622 63 35
jaroslaw.pudlo@wp.pl
www.vision2005.pl

Zbylitowska Góra  24.06.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE  1/2013
dotyczy ładowarki kołowej 4,5-6 t.

1. ZAMAWIAJĄCY
VISION CONSTRUCTION Jarosław Pudło ul. Spacerowa 40, 33-113 Zbylitowska Góra
NIP:  873-141-62-68, Regon: 852757752

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ładowarka kołowa - Wartość urządzenia ok. 90.000,00 zł netto
Ładowarka kołowa o następujących parametrach:
-rok produkcji 2003-2008
-waga: 5-6 ton
-hydrauliczne szybkozłącze
-łyżka hydrauliczna z zębami
-widły do palet
-alarm cofania

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji-dostawy przedmiotu zamówienia do 31.08.2013

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać
dane oferenta (adres, numery telefonu, NIP itp.) wraz z podpisem
parametry techniczne oferowanej maszyn ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna zostać przekazana jednym ze sposobów:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jaroslaw.pudlo@wp.pl,
faxem pod nr: (014) 622 63 35 lub pocztą na adres firmy do dnia  14.07.2013
Ocena ofert nastąpi w dniu 15.07.2013
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz okazania maszyny celem dokonania oceny stanu technicznego urządzenia.
Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie Zamawiającego www.vision2005.pl

6. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. cena 50%
2. parametry i stan techniczny/zużycie eksploatacyjne 50%

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą swojej strony internetowej pod adresem  www.vision2005.pl

8. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Jarosław Pudło pod numerem telefonu kom.:  608 044 873 oraz adresem email: jaroslaw.pudlo@wp.pl

O firmie
układamy kostkę maszynowo !!!
branża drogowa

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

maszynowe układanie kostki
l
Kontakt
Oferta
Realizacje
Galeria
Zapytanie Ofertowe

Brzesko Inter-Marche ul Mickiewicza

8.000 m2 kostki

Tarnów Centrum Logistyczne Goodyear ul Kryształowa

10.000 m2 kostki

Kraków Osiedle „Moje Eldorado” ul. Markowskiego 5.000 m2 kostki
Kraków SCANIA ul. Tyniecka Etap I i II 11.000 m2 kostki
Gliwice Centrum Serwisowe Stali ul. Gutenberga 7.000 m2 kostki
Gliwice Pawilon Handlowy DECATHLON - ARENA 6.000 m2 kostki
Wojnicz Centrum Logistyczne BIEDRONKA 7.000 m2 kostki
Gliwice rozbudowa KIRCHHOFFA ul. Gutenberga 8.000 m2 kostki
Mogilany/Kraków Osiedle PARKOWE WZGÓRZE 8.000 m2 kostki
Świdnica rozbudowa zakładu ELEKTROLUX 7.000 m2 kostki
Jastrzębie Zdrój Carrefour ul. Podhalańska 22.000 m2 kostki
Tarnów GALERIA ul. Krakowska 3.500 m2 kostki
Rozbudowa drogi powiatowej Starachowice-Lubień Etap I i V 7.000 m2 kostki
Końskie ul. Folwarcza i Kościeliska 4.000 m2 kostki
Rozbudowa drogi powiatowej Starachowice-Lubień Etap II i IV 10.000 m2 kostki
Modernizacja ul. Bema i 1-go Maja w Starachowicach 10.000 m2 kostki
..................................kontakt: Jarosław Pudło, tel. 608-044-873, email: jaroslaw.pudlo@wp.pl
Zapytanie Ofertowe - plik do pobrania
Zapytanie Ofertowe
Wybór oferty VISION CONSTRUCTION - kliknij aby zobaczyć